Ekostar
27-200 Starachowice
ul. Boczna 43
tel. +48 41 2749388
     kontakt

TECHNOLOGIA

Konstrukcje stalowe
Konstrukcję główną obiektów stanowią stalowe ramy, które wraz z pozostałymi elementani konstrukcji takimi jak płatwie i rygle, tworzą szkielet obiektu.

Wykonujemy wszelkiego rodzaju kratownice z profili otwartych i zamkniętych.
Maksymalne gabaryty kratownic: długość 18 m (w jednym odcinku), waga do 5 ton.

Całość zabezpieczamy antykorozyjnie poprzez piaskowanie oraz nakładanie wielowarstwowych powłok ochronnych. Dodatkowo na życzenie Inwestora zabezpieczamy konstrukcję przeciwpożarowo. Wszelkie połączenia wykonane są za pomocą śrub, co ułatwia ewentualny demontaż.


Płyty warstwowe

Płyty warstwowe w okładzinach metalowych są stosowane w budownictwie od ponad 40 lat. Zasadniczym celem rozwoju płyt warstwowych było dostarczenie rynkowi budowlanemu takich prefabrykowanych systemów lekkiej obudowy, które spełniałyby wymagania ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przepisów budowlanych w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony cieplnej, odporności ogniowej, zwiększonej trwałości i szybkości montażu.

Płyty warstwowe składają się z dwóch okładzin zewnętrznych z blachy stalowej oraz konstrukcyjno-izolacyjnego rdzenia styropianowego lub poliuretanowego Okładziny płyt wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,50 mm, obustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym Rdzeń płyt wykonany jest ze styropianu samogasnącego lub ze sztywnej bezfreonowej piany poliuretanowej. Rdzeń połączony jest z okładzinami klejem poliuretanowym.

Płyty warstwowe produkowane są w róznych długościach i grubościach oraz różnorodnej kolorystyce.

Zastosowanie: dzięki swym właściwościom płyty są doskonałym materiałem do budowy hal magazynowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, chłodni i mroźni, budynków biurowo socjalnych, salonów samochodowych, pawilonów handlowo-usługowych i wystawienniczych, obiektów sportowych i innych.