Ekostar
27-200 Starachowice
ul. Boczna 43
tel. +48 41 2749388
     kontakt

EKOSTAR PBM Sp. z o.o - o firmie


Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe EKOSTAR PBM Sp. z o.o., istnieje od czerwca 2008 roku ale w swojej działalności gospodarczej bazuje na doświadczeniu założycieli i udziałowców, którzy działalność gospodarczą jako osoby fizyczne prowadzą nieprzerwanie od początku lat 90-tych ubiegłego wieku.

W roku 2003 obecni udziałowcy założyli, związane z budownictwem przedsiębiorstwo EKOSTAR spółka cywilna, którego EKOSTAR PBM sp. z o.o jest naturalnie kontynuatorem.

Firma prowadzi działalność usługową w zakresie budownictwa na terenie całego kraju, a jej siedzibą jest miasto Starachowice w woj. świetokrzyskim, gdzie firma zajmuje obiekty magazynowe i biurowe, będące własnością udziałowców.

EKOSTAR PBM Spółka z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000308328 z kapitałem początkowym 50.000,00 PLN.